Skip to main content

Privacyverklaring Casteo B.V.

 1. Casteo B.V. respecteert de privacy van haar klanten. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar door klanten wordt verstrekt, vertrouwelijk zal worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de eisen van de geldende privacywet- en regelgeving.
 2. Indien u gebruikt maakt van de (online) diensten van Casteo B.V., vragen wij u uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door Casteo B.V. opgeslagen in de administratie en worden gebruikt om u de diensten van Casteo B.V. te leveren.
 3. Uw persoonsgegevens worden door Casteo B.V. onder meer verwerkt voor de volgende doelen: uitvoeren van de overeenkomst, onderhouden klantcontact, relatiebeheer, relevante advertenties weergeven, behandeling van klachten/vragen/geschillen, deelname aan sociale media, ontwikkeling producten/diensten, informeren over nieuwe producten/diensten.
  Data wordt opgeslagen op onze server in Nederland.
 4. Casteo B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij deze verstrekking plaatsvindt ter verwezenlijking van de hiervoor omschreven doelen en/of Casteo B.V. hiertoe verplicht is op basis van de uitvoering van een wettelijke plicht en/of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Casteo B.V.
 5. U bent te allen tijde gerechtigd de bij Casteo B.V. van u bekende persoonsgegevens in te zien en Casteo B.V. te verzoeken uw gegevens te wijzigen en/of verwijderen. Daarvoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Indien uit uw bericht blijkt dat de gegevens van Casteo B.V. onjuistheden bevatten, dragen wij zorg voor wijziging, dan wel verwijdering daarvan.
 6. Casteo B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.
 7. Casteo B.V. erkent uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en als zodanig hebt u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Uw gegevens worden bewaard door Casteo B.V. conform de wettelijke termijnen.
 8. Onze website maakt gebruik van cookies. Dit is informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Casteo B.V. kan u zodoende herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze aan te passen aan de wensen van bezoekers. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat Casteo B.V. geen cookies ontvangt bij uw bezoek op onze site.
 9. Casteo B.V. kan deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

datum: 21-02-2019