Bouwkundig tekenwerk

In alle fasen van het ontwerp

in 3D-Revit en/of AutoCAD

BIM

Bouwkundige advisering

Adequate ondersteuning,

Juiste adviezen

Effectieve én efficiënte uitwerking

EPC-berekeningen

V&G plannen ontwerpfase

MPG-berekeningen

Bouw -en projectmanagement

Coördinatie ontwerpproces

Pro-actieve begeleiding van het bouwproces als ondersteunende diensten aan architecten, aannemers en opdrachtgevers

Procesbewaking en-(bij)sturing

Advisering en toezicht

Bestekken

Bouwplantoetsingen

Brandveiligheid

Risicoanalyse

Veiligheid op locatie

Bouwbesluittoetsing