Skip to main content

Casteo heeft grote kennis en ervaring op het gebied van BIM en kan daardoor eenvoudig een groot scala van diensten aanbieden. Wij hebben ruime ervaring met het opbouwen van het BIM model m.b.v. de Revit programmatuur.

Daarnaast hebben wij ervaring met BIM coördinatie, het beheer van BIM modellen en het coördineren van het BIM proces d.m.v. clash control en visuele controles. De clash control is een krachtig instrument om faalkosten op de bouw terug te brengen en ontwerp problemen op te lossen en het gebouw inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever. Ook is het mogelijk d.m.v pointcloud modellen te generen van bestaande gebouwde omgevingen.

Binnen onze organisatie werken wij met Autodesk Revit en met Solibri. Daardoor kunnen wij zowel met gesloten als met open BIM processen werken. Daarnaast blijft het belangrijk om de goede kennis van de programmatuur te gebruiken in samenhang met een goede kennis van de bouwtechniek en de regelgeving.

De afkorting BIM staat voor Bouw Informatie Model. Het betekent dat in tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces er met meerdere disciplines gewerkt wordt vanuit één centrale database. De grote voordelen: efficiëntie in bouwkosten, beheersing PvE, reductie faalkosten, automatisering van staten, afstemming tussen de disciplines. Daarnaast is het ook mogelijk het BIM model in de gebouw beheer fase in te zetten voor een effectiever gebouwbeheer.

BIM maakt de communicatie gedurende het gehele proces veel inzichtelijker. De afstemming van tekenwerk verloopt gemakkelijker doordat de informatie voor alle betrokken partijen altijd up-to-date is. Doordat meerdere disciplines tegelijk in een model werken zijn ontwerpconsequenties inzichtelijk. Daarnaast is het mogelijk automatisch staten te genereren en koppelingen te maken naar calculatie en planning.

bim-basis-ils